torsdag 26 mars 2015

Finansiering av gruvbolag - Flow Through Shares


Flow Through Shares är ett populärt sätt bland råvarubolag i Kanada att ta in pengar. Systemet är unikt och finns ingen annanstans än i Kanada. Det är också, helt felaktigt, något en del investerare tittar på för att bestämma sig för om en aktie är dyr eller billig. Om Flow Through Shares-finansieringen har kommit in på en högre nivå så är aktien "lågt värderad eftersom de nyligen tog in pengar på en mycket högre nivå".

Vilket är något som inte stämmer utan istället är ytterligare ett värdelöst pumpargument.

Att ta in pengar via Flow Through Shares skiljer sig från vanliga nyemissioner. Bolag i Kanada har möjligheter att föra över kostnader för prospektering till individuella investerare som köper Flow Through-aktierna. Fördelen för investeraren är att han kan använda dessa som förlust för att kvitta mot andra inkomster. Fördelen för gruvbolaget är att de har möjlighet att få in pengar som de ofta annars inte skulle kunna få in överhuvudtaget. Pengarna får bara användas till prospektering och inom 24 månader.

Exakt hur mycket en investerare kan spara på att investera i Flow Through Shares beror på vilken skatteklass han befinner sig i (marginalskatt han betalar), men den högsta marginalskatten ligger på 40-50%. Det innebär att om en investerare köper aktier för $10 000 så kan han använda upp till 40-50% av den summan för att kvitta mot sina andra inkomster.

Om då ett gruvbolag tar in pengar via Flow Through Shares till kursen 50 cent så innebär det att den verkliga kostnaden för investeraren kanske bara är 25-30 cent. Om då aktien står i 40 cent, är den billig eller dyr?

Så nästa gång du ser någon påpeka att en aktie i Kanada är billig bara för att bolaget nyligen har tagit in pengar via Flow Through Shares så är det bara att kolla på vad de aktierna kostar och sedan halvera priset så får du en mer rättvisande bild över hur "billig" aktien egentligen är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar