söndag 1 juli 2012

Är det 2008 eller inte, det är frågan?

  • Scoris 26 apr 2011: ”Det finns inget som tyder på att detta skulle vara ett nytt 2008.”
  •    
  • Scoris 4 maj 2011: ”Låt mig göra det här absolut klart. Detta är inte ett nytt 2008. Det finns inga som helst likheter med den situationen.”
  •    
  • Scoris 17 maj 2011: ”Men jag är helt övertygad om att det inte är ett nytt 2008 - det finns inget som tyder på det.”
  •    
  • Scoris 14 jun 2011: ”Jag hävdar med en dåres envishet att detta inte är något nytt 2008.
  •  
  • Scoris 4 aug 2011: ”Nej det är inget nytt 2008, inte en chans.”
  •    

GBB - Laugh of the month


Moahahahahahahahahahahahaha