onsdag 26 september 2012

Victoria Gold – Osisko 3.0? Part I (III)


För er som inte känner till dave1 så är han en überbull av guds nåde när det gäller PM och skriver regelbundet på sin blogg om hur undervärderat guld och silver är. Han har också några favoritbolag där ett av dem är Victoria Gold (VIT-V). Enligt dave1 så finns det inget annat bolag som är så undervärderat som VIT och enligt hans mening borde det värderas i samma område som Osisko Mining gjorde innan uppstart vilket innebär ett börsvärde på 5-6 miljarder (kanadensiska) dollar vilket i sin tur innebär en börskurs på uppåt 18 CAD för VIT. Det kan måhända tyckas som en aning optimistiskt eftersom börskursen för VIT när detta skrivs ligger på 29 cent (jo, du läste rätt). Men dave1 får stöd för sina teorier av den ”begåvade” signaturen Bara-bra som genom teknisk analys också har kommit fram till VIT borde kunna nå 18 CAD inom ett par år.
 
Läge att göra en liten reality check med andra ord för att se om vi har en potentiell 50-dubblare i VIT. Jag kommer att dela upp den här artikeln i tre delar (där den här är del 1).
 1. En där jag direkt jämför VIT med Osisko.
 2. En där jag försöker reda ut vad VIT kan vara värt.
 3. En där jag jämför VIT med ett annat bolag för att försöka röna ut vilket som har mest potential.
Låt oss börja med jämförelsen med Osisko. 
 1. dave1 börjar sin jämförelse med att konstatera att Osisko stod i 1 CAD cirka två år innan produktion och att börsvärdet då låg på strax under 400 MCAD. Det är fel. Aktien bottnade inte på 1 CAD, den bottnade runt 1,70 CAD. Antalet aktier stämmer inte heller, det var mycket lägre (runt 162M) så börsvärdet för Osisko var som lägst strax under 300 MCAD under hösten 2008. Ungefär tre gånger så mycket som VIT står i idag (~100MCAD@0,3CAD).
 2. Sedan gör dave1 det fantastiska antagandet att VIT borde vara ”hyfsat jämförbara” med Osisko och spekulerar i att VIT borde kunna nå samma börsvärde som Osisko hade när aktien stod som högst, dvs. 5-6 miljarder CAD vid en aktiekurs på ~16 CAD under hösten 2010. Det skulle innebära en aktiekurs för VIT på 17-18 CAD någonting. Eller om du vill en 50-60 gånger pengarna (vid en kurs om ~30 cent för VIT).
 3. Det här antagandet är så fyllt av idiotiska fel så man undrar om dave1 har tagit hjälp av Jocke geolog.
  1. För det första så kan vi konstatera att om vi tittar på börsvärdet för Osisko så steg det cirka 20 gånger från absolut botten till absolut topp under två år (300 MCAD till 6000 MCAD). Redan här haltar jämförelsen med andra ord.
  2. För det andra kan vi konstatera att om vi tittar på aktieutvecklingen för Osisko (vilket naturligtvis är det som är intressant) så ökades den cirka 9 gånger under samma tidsperiod. Vilket har att göra med att Osisko gjorde ett antal aktieutspädningar under perioden.
  3. Det skulle innebära att ett mer ”korrekt” värde på Victorias aktie vid en motsvarande utveckling som för Osisko är 2,7 CAD (0,3*9).
  4. Stämmer det då? Nej inte alls, för det förutsätter ju att Victorias aktie ska utvecklas på samma sätt som Osisko gjorde. Något som är väldigt osannolikt enligt nedan.
 4. Osisko hade redan hösten 2008 en reserv i Canadian Malarctic på 6,3 Moz. Att jämföra med Victorias Eagle på 2,3 Moz.
 5. Canadian Malartic hade mycket bättre halter än vad Eagle har, 1,07 g/t jämfört med 0,78 g/t. En skillnad på 37%.
 6. Canadian Malartic hade mycket bättre utbyte än vad Eagle har. Med en snitthalt på 1,07 g/t och ett utbyte på 86% gav det 0,92 g/t. Att jämföra med Eagles 0,78 g/t och ett utbyte på 73% = 0,57 g/t. En skillnad på 61%.
 7. Utvinningskostnaden var ~$300/oz för Canadian Malarctic jämfört med Eagles ~$600/oz.
 8. Guldpriset stack rejält från runt $750 till ~$1400 mellan nov 2008 till nov 2010. En nära nog dubbling. Det kan det naturligtvis göra igen, men det har vi ingen aning om.
 9. Osisko utökade Canadian Malarctic-reserven till ~9 Moz@1,13 g/t under samma period. Eagle kan också utöka sin reserv, men det är inget vi vet.
 10. Canadian Malarctics produktion var enligt feas beräknad till ~600+ koz/ år. Ungefär tre gånger så mycket som Eagles 200 koz/år. Plus lite silver ovanpå det. (Noteras kan också att dave1 skriver på sin sida att produktionen för Eagle är 300 koz/år. Det är alltså fel vilket inte är första gången dave1 har fel och garanterat inte sista heller).
 11. Canadian Malartic hade ett NPV5% före skatt på över en miljard dollar vid ett guldpris på $775 (det som användes i feasen). Vid $1400 guld var NPV över tre miljarder dollar. Eagle har ett NPV5% på strax under 400 miljoner dollar vid ett guldpris på $1325 (det som användes i feasen). Vid ett guldpris på $1800 är NPV ~1 miljard dollar.
 12. Noteras kan också att Osisko under 2010 tog över Brett Resources vars fyndighet då låg på 6,7 Moz (inferred) vilket innebar att Osiskos totala guldtillgångar hamnade på 15 Moz.
Att jämföra Victoria Gold med Osisko är med andra ord återigen ett försök från dave1 att skapa orealistiska förväntningar på Victoria. Victoria Gold är inget Osisko, har aldrig varit och kommer aldrig att bli. Det innebär inte att det är värdelöst, bara att målkurserna som dave1 sätter upp är helt värdelösa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar