torsdag 28 september 2017

Vendetta, bra rappport från Caesars


Caesars report har skrivit ihop en bra rapport om Vendetta mining. De räknar med ett NPV på C$ ~300-400M (vilket jag har för mig att även Coffin har kommit fram till). Det ska jämföras med ett börsvärde på runt C$30M idag för Vendetta. Och då har man ändå inte använt dagens priser på zink och bly, då skulle siffrorna vara ännu högre. Vendetta är totalt felvärderat (vilket även gäller flera andra bolag i zinksektorn).

Jag har sagt det förr och jag säger det igen, zinkbolagen har inte alls hängt med uppgången i zink och förr eller senare måste något hända. Antingen börjar det dyka upp ny produktion på marknaden (och varifrån den ska komma i närtid verkar ingen riktigt veta) eller så måste zinkbolagen börja stiga. Det finns inget annat alternativ.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar